'Paint Paradise' Fiji Painting Tour, October 2016

Photos from Day 9: Cruise Ship comes to Savusavu

(Click on photographs to enlarge).

FijiAA220742edit.jpgFijiAA220740edit.jpgFijiAA220765edit.jpgFijiAA220752edit.jpgFijiAA220757edit.jpgFijiAA220756edit.jpgFijiAA220755edit.jpg